Het sluizencomplex van Ampsin-Neuville

In het kader van de modernisering van de infrastructuurwerken op de Maas zijn we momenteel bezig met de renovatie van het sluizencomplex van Ampsin-Neuville. Deze ligt stroomafwaarts van de gemeente Huy, nabij de kerncentrale van Tihange. Alles wordt er volledig nieuw gebouwd om de wachttijd van de schippers te beperken en de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken.

Voor de derde keer op rij

Soetaert is niet aan zijn proefstuk toe wat betreft sluizen renoveren op de Maas. Eerder voerden we al de heiwerken uit voor de sluizen van Ternaaien (nabij Maastricht) en van Ivoz-Ramet (tussen Hoei en Luik). We traden telkens op als onderaannemer, respectievelijk voor Besix en Jan De Nul. Ook voor het sluizencomplex van Ampsin-Neuville zijn we ingeroepen voor de heiwerken. Hoofdaannemer Eiffage Construction, die deel uitmaakt van de Willemen Groep, heeft ons bovendien gevraagd om het gedeelte van de nieuwe kaaimuur stroomopwaarts te plaatsen. Het gaat om een secanspalenwand in een combinatie van secanspalen met dubbele rotatie en Kelly-boorpalen. Deze keer blijft het dus niet beperkt tot heiwerken.

Huidige situatie

Het sluizencomplex van Ampsin-Neuville is het op twee na meest gebruikte van Wallonië. De site is al in gebruik sinds 1958 en omvat twee naast elkaar liggende sluizen: een grote van 136 x 16 m en een kleinere van 55 x 7,5 m. Hierdoor kunnen tegelijkertijd schepen van 2000 en 600 ton worden doorgelaten. Het goederenverkeer is er de laatste 20 jaar verdubbeld. Deze sluizensite vormt dan ook de laatste ‘bottleneck’ tussen Namen en Antwerpen en tussen Namen en Nederland. De andere sluizensites op de Maas kunnen door de nieuwe infrastructuur immers al grotere en zwaardere schepen laten passeren. Hoog tijd dus om ook de sluizensite van Ampsin-Neuville te moderniseren. De werkzaamheden die eind augustus 2018 van start zijn gegaan en naar schatting vier jaar zullen duren, hebben tot doel de binnenscheepvaart aan te moedigen en de regio een centralere plaats te geven binnen Europa. Met de aanpassingen wordt namelijk gemikt op konvooien van 4000 ton.

Gefaseerde bouwwerken

Het project bestaat uit de bouw van twee grotere sluizen en de inrichting van de linkeroever met het oog op de verbreding van de Maas. De bouwwerken verlopen gefaseerd om het vaarverkeer zo vloeiend mogelijk te houden. Tijdens de hele duur van de werken zal er dan ook telkens minstens één sluis in gebruik blijven.
In een eerste fase wordt de kleinere sluis vervangen door een sluis van 225 x 12,5 meter. In een tweede fase zal de tweede sluis van 225 x 25 meter de bestaande grote sluis vervangen. Voor de heiwerken hebben we tot op vandaag 2500 ton damplanken geleverd en geplaatst. Tegen begin 2020 zullen daar nog eens 1000 ton bijkomen. Naargelang de vorderingen van de werken zullen we de damplanken uittrekken en op een andere locatie plaatsen. In april 2019 werd het beton gegoten voor de bouw van de eerste sluis. Van zodra de eerste sluis voltooid is, trekken we de damplanken uit en voorzien we een nieuwe bouwkuip voor de tweede sluis.