Soetaert
Kelly Boorpalen
Panama

PSA Panama

Een gordijn van palen

Het eerste internationale project voor Soetaert lag aan het kanaal van Panama, meteen een werf om u tegen te zeggen. Moederbedrijf Jan De Nul breidde een bestaande kaaimuur van 330 m uit met 800 m, de PSA International Terminal. De kaai werd opgebouwd door vijf rijen funderingspalen verdeeld over die 800 m. Bovenop deze 614 palen werden over een breedte van 35 meter grote betonnen prefabelementen geplaatst. Palen met een diameter van 1,10 of 1,40 m met zijn 27 tot 35 m lang, waarvan alleen de laatste vier meter boven de zeespiegel uitsteken. Een zeer diverse bodem zorgde ervoor dat elke paal anders in de grond moest geboord worden, van zand of klei tot rotsen met de hardheid van graniet.

Kelly Boorpalen