De suikerfabriek van Fontenoy

Op de site van de suikerfabriek van Fontenoy, in de buurt van Doornik, staan een aantal silo’s opgesteld. Dit najaar voerde Soetaert er de funderingswerken uit voor de bouw van een bijkomende silo. Deze komt naast de meest opvallende oranje silo te staan en zal er gelijkaardig uitzien.

Vibropalen met nieuwe Fundex F3500

Wegens de grote belasting die de silo met zich meebrengt, komt die op 380 palen te staan. Hierbij is gekozen voor in de grond gevormde heipalen, vibropalen genaamd. Om deze diepfunderingswerken uit te voeren werd de nieuw aangeschafte Fundex F3500 ingezet. Specifiek aan deze funderingsmachine is dat ze zich kan oprichten op vier hydraulische poten. Zodoende kan de onderwagen onafhankelijk van de machine draaien en hoef je dus niet te ‘schranken’. Bovendien is deze machine multifunctioneel en dus geschikt voor alle technieken. De volgende uitdaging met deze opstelling is het uitvoeren van schroefinjectiekokerpalen op toekomstige werven.

Bedrijfsinterne opleiding tot funderingsmachinist

Een nieuwe machine vereist ook een nieuwe ploeg en de nodige training om de diverse stappen in het funderingsproces op een veilige en efficiënte wijze te beheersen. De opleiding ging van start op de Fundex-trainingssimulator bij de machinefabrikant in Goes. Vervolgens maakten we gebruik van onze bedrijfsinterne opleiding waarbij Chris Van Gansbeke als mentor werd aangeduid voor de opleiding en begeleiding van de toekomstige machinist Francisco Da Cruz Carvalho. Met zijn jarenlange ervaring als machinist gaf Chris zijn kennis op de werf door aan Francisco, die na een drietal weken praktijkregistratie samen met zijn ploeg de machine zelfstandig kon bedienen. Enkel in speciale gevallen, zoals het wisselen van een heibuis, werd de hulp van de mentor nog ingeroepen. Resultaat: een volwaardige ploeg die de vibropalen conform onze interne kwaliteitseisen en volledig veilig kon uitvoeren, dit tot grote tevredenheid van de klant.