O-FORTY: EEN BOUWPUT ‘ALL-IN’ VOOR GLOBAL ESTATE GROUP

De Vlaamse ‘Google Campus’ worden. Dat is de ambitie van O-Forty, een nieuwe bedrijfssite ontwikkeld door Global Estate Group, van in totaal bijna 35.000 m² groot, inclusief een grote ondergrondse parking. Daarmee wordt O-Forty - dat gefaseerd 800 werknemers uit de technologische en IT-sector zal huisvesten - één van de grootste bedrijfscampussen in West-Vlaanderen. 

Soetaert heeft alvast een eerste stap genomen om dit project te laten slagen door het realiseren van de bouwput, goed voor 344 ondergrondse parkeerplaatsen.

De cijfers spreken voor zich: 461 m gewapende en verankerde soilmixwanden (met een diepte tot 19 m), 123 m berlinerwand, 585 micropalen, 8 dieptebronnen, 63 000 m³ afgegraven grond... en meer dan 35 gemotiveerde werknemers.

Door het inzetten van 3 multifunctionele diepfunderingsmachines tegelijkertijd kregen we de beschoeiing van de bouwput tijdig klaar, kon de bemaling worden opgestart in het kerstverlof en werd er geen tijd verloren.

Ook het volledige grondwerk en het droogzuigen van de put werd door Soetaert gecoördineerd en tot een goed einde gebracht.