Bouwput residentie Meerzicht te Knokke

Begin februari gingen de werken aan de bouwput voor het allerlaatste residentiële project aan het Duinenwatermeer in Knokke van start. Als onderaannemer staat Soetaert in voor de coördinatie van de ganse bouwput. De kant-en-klare oplevering aan bouwonderneming Christiaens staat gepland voor 1 september.

De gefaseerde uitvoering gebeurt volgens een strikte planning. In een eerste fase werden de contouren van de bouwput uitgezet met een cement-bentonietwand van 28 meter diep en 60 cm breed, a rato van 350 m² wand per dag. Deze diepwand beslaat een totale lengte van 420 meter en vormt een waterremmend scherm, dat de invloed op de grondwaterstand in de omgeving moet indijken. De wapening met IPE 300-profielen en damplanken zorgt samen met de 191 grondankers voor het grondkerend aspect.

Aan de hand van 5 dieptebronnen werd vervolgens 22.000 m³ grondwater opgepompt en het grondwaterpeil binnen de waterremmende wand verlaagd tot 7 meter onder het maaiveld. Eens de bouwput was drooggelegd, kon het uitgraven beginnen – goed voor een volume van 55.000 m³. Deze grondwerken gebeuren i.s.m. grondwerker Hens.

Qua fundering van de toekomstige gebouwen worden 500 grondverdringende schroefpalen met verschillende lengtes (tussen 7 en 10 m) en 250 verticale micropalen met een diameter van 40 mm en een lengte van 10 m voorzien. Deze moeten eveneens het opdrijven van de ondergrondse constructie voorkomen.

Alle werken worden met eigen gespecialiseerde Soetaert/Jan De Nul-ploegen uitgevoerd onder leiding van werfleider Kristof Nachtergaele.