Fort Sint-Filips in Antwerps havengebied

Sanering vervuilde grond

De werken aan het oude fort op de rechteroever van de Schelde kaderen in de grootste saneringsopdracht ooit in het Antwerpse havengebied. De site van Fort Sint-Filips werd na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als stortplaats voor olie en andere chemische afvalstoffen. Om de verontreiniging in te perken werd deze zwaar vervuilde ruïne ingekapseld in een waterdichte cement-bentonietwand  (CB-wand) die tot 31,6 meter diep in de kleilaag zit. Als onderaannemer van de THV Jan De Nul – Envisan - DEC staat Soetaert in voor alle funderingswerken.

Van half januari tot begin mei is er 19.564 m² CB-wand gegraven. Hierin werden 166 damplanken AZ13-770, variërend tussen een lengte van 17,4 en 31,0 m, en 144 rollen HDPE-folie van 2,5 m breed en 32,6 m lang tot op de bodem van de sleuf geplaatst. Hiervoor werd het volgende materieel ingezet: kabelkranen Liebherr HS8130 (met 23 m giek en K610 grijper) en Hitachi SCX800 (met 42 m giek), graafmachines, dumpers, verreiker, bentonietcentrale …

Dit is trouwens ook het eerste project in cement-bentonietwand waarbij we in dubbele shiften – van 6 tot 22 uur – werkten.

Continue monitoring van de vervuiling én de gezondheid van onze medewerkers
Met het oog op het werken in de vervuilde grond werden de werknemers medisch opgevolgd door onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Mensura) en werkten we met aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals halfgelaatsmaskers, handschoenen en Tyvek-overalls. De vrijgekomen dampen werden continue gemeten en de uitgegraven gronden opgevolgd door specialisten.

Verloop van toekomstige werken

Ook het komende jaar heeft Soetaert nog heel wat werk voor de boeg op en rond de site van het historische Fort Sint-Filips. Dat zal gefaseerd gebeuren. Onlangs zijn we gestart met de funderingen voor de uitwateringsconstructie om het afvalwater dat bij Total Raffinaderij Antwerpen vrijkomt naar de Schelde te laten stromen. Deze werken omvatten:

  • heien van 256 geprefabriceerde betonnen heipalen (30 x 30 cm en 12 m lang)
  • plaatsen van 69 kokerpalen (457 x 7,10 mm en 8,70 m lang), op te vullen met beton
  • boren van 30 grondverdringende schroefpalen met een diameter van 56 cm

In 2021 volgen de funderingswerken voor de dijkverhoging van 2 kilometer lang die het achterliggende land moet beschermen tegen storm:

  • plaatsen van 9.000 m² damplanken AZ13-770 en AZ20-700

boren van 164 definitieve voorgespannen strengenankers