Soetaert bouwt funderingen in Luxemburg

Funderingsspecialist Soetaert steekt de grenzen over en gaat voor het eerst aan de slag in Luxemburg. In de gemeente Lorentzweiler startte het begin 2021 met de funderingswerken voor de bouw van een tunnel onder de spoorweg. Een complex en uitdagend project, en dus op het lijf geschreven van Soetaert.

De tunnel komt er ter vervanging van een spooroverweg die verdwijnt om de veiligheid in de omgeving te verhogen. De nieuwe verkeerstunnel zal bestaan uit twee rijstroken – één voor elke richting – en een verhoogd fietspad. Hoofdaannemer Tralux vertrouwde de funderingswerken toe aan Soetaert (onder Jan De Nul Constructlux).

Geen alledaags project

De werken bestaan uit een combinatie van damwanden en jetgrouten. Toch is dit geen alledaags project. De specifieke Luxemburgse wetgeving en het verre transport maken het complex. Bovendien ligt de waterlijn slechts 2,5 cm lager dan het spoor. Om bij het uitgraven van de put de waterdichtheid te garanderen, injecteerde Soetaert een mengsel van cement en polyurethaan.

Een andere uitdaging was de korte tijdspanne om de jetgroutwanden aan te leggen. Het doorgaande treinverkeer kon enkel tijdens de pinksterweek en de laatste volle week van juli onderbroken worden. Midden 2022 zou Soetaert klaar moeten zijn met het trekken van de damplanken. Dan zit hun eerste buitenlandse avontuur erop.