Verbreding havengeul en heraanleg Halve Maandijk

In mei van dit jaar zijn we gestart met het project tot de verbreding van de havengeul en de heraanleg van de Halve Maandijk vlakbij het Visserijdok in Oostende. Deze werken verlopen in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid en zullen bijna twee jaar duren. Na de verbreding zal de haven van Oostende toegankelijk zijn voor grotere jumboferry’s, cruiseschepen, vrachtschepen en installatieschepen voor windmolens.

Havengeul tot 145 meter breed

THV Jan De Nul – Soetaert – Smet-F&C staat in voor de volledige scope van het project. Eerst en vooral werden een aantal noodzakelijke afbraakwerken uitgevoerd. Onder meer de 30 meter hoge radartoren, het elektriciteitsgebouw en het restant van het betonnen Oosterstaketsel moesten eraan geloven om de toegangsgeul te kunnen verbreden van 85 naar 125 meter vooraan de Halve Maan-site. Achteraan, ter hoogte van de ingang tot de Visserijsluis, wordt de geul verbreed tot 145 meter.

Na de afbraakwerken konden we van start gaan met het doorboren van de bestaande sluis en het trekken van twee dukdalven. Daarna begonnen we in het zuidelijk deel met de bouw van een combiwand over een lengte van ± 179 meter. De zwaarste buispalen wegen 24,85 ton, zijn 23 meter lang en hebben een diameter van 1778 mm en een wanddikte van 25 mm. Qua materieel werden hierbij twee kabelkranen (HS 895 en HS 8130) en het trilblok PVE2350 VM ingezet. In een volgende fase zullen we de combiwand verankeren met een betonnen kesp. Deze wordt 3,70 meter hoog met een doorsnede van 2,50 meter, wat goed is voor een totaal volume van 1400 m³ en 169 ton wapening.

Heraanleg Halve Maandijk

Het bestaand talud aan de noordkant werd verstevigd met een laag HARO-blokken. Dat zijn speciaal ontworpen betonnen blokken ter bescherming van taluds. Eén blok weegt ongeveer 15 ton. Deze betonnen HARO-blokken zullen we ook als deklaag gebruiken bij de aanleg van de nieuwe taluds in het noordelijk deel van de vaargeul. Daar gaan we de bestaande taluds uitgraven en een nieuwe glooiing met bestorting bouwen. Deze werken moeten gefaseerd gebeuren, zodat er nooit te veel oever onbeschermd ligt. Dit om een dijkbreuk te vermijden  bij storm. Een dijkbreuk zou immers veel schade kunnen berokkenen aan de achterliggende landen.

Wist je dat?

Oorlogsgebied

Tijdens de voorbije oorlogen was de omgeving van deze locatie onderhevig aan zware bombardementen. Daarom werd er vooraf een historisch onderzoek uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van achtergelaten explosieven in te schatten en eventueel aanbevelingen te doen voor het veilig maken van de geplande werkzaamheden.

Soetaert goes exotic

Voor deze werf haalden we buispalen uit Algerije (Tosyali) en stortstenen uit Noorwegen (Rekefjord).