Doornik

Werf in de kijker: Modernisering doortocht schelde in Doornik

Soetaert heeft in het kader van het project ‘Seine Schelde’ zijn steentje bijgedragen aan de modernisering van de doortocht van de Schelde in Doornik. De eerste werken gingen van start in september 2017 en de laatste fase werd dit jaar in april afgerond. We zetten hier alle funderingswerken even op een rij: 

  • Uitvoering van de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe kaaimuur met damplanken voor een kofferdam.
  • Boren van secante Kellypalen (diameter 1300 mm) om een bestaande bocht in de Schelde recht te trekken.
  • Plaatsing van funderingen van aanlegsteigers voor toekomstige plezierschepen vanop ponton. Hier positioneerden we voor het eerst de palen met een trilkast tot in de rotslagen. Deze werden vervolgens tot enkele meters in de rots verankerd door middel van het Kelly-systeem met verloren casing.
  • Verlaging van beide kaaimuren ter hoogte van de Pont des Trous door het plaatsen van buispalen met dezelfde techniek. Dit werd deels vanaf de oevers uitgevoerd.
  • Plaatsing van micropalen ter hoogte van de Pont Delwart als fundering van een toekomstige voetgangersbrug.
     

12 dagen non-stop werken op de schelde in Doornik

Onze laatste uitdaging was de uitvoering van de buisfundering (2 x 5 buizen met een diameter van 610 mm) van de twee pijlers voor de toekomstige Pont des Trous alsook het plaatsen van 22 buispalen met een diameter van 1067 mm. Deze laatste zullen dienstdoen als geleidingspalen om te voorkomen dat toekomstige schepen de nieuwe Pont des Trous zouden aanvaren!

Deze funderingswerken gebeurden vanaf twee pontons: boorponton DN 141 met boormachine LB 36 en heiponton Eduard met kabelkraan SCX700 en trilblok PVE40 voor het plaatsen en intrillen van de buizen. Voorraadponton Vedett werd gebruikt voor de aanvoer van de buizen vanaf de constructiewerkplaats. Verder werden er ook duwboten en ander kleiner materiaal ingezet. Het beton werd verpompt vanaf de oever.
Met een dergelijk arsenaal aan eigen materieel was scheepvaart onmogelijk. Daarom kregen we 12 dagen de tijd om dit werk uit te voeren. Er werd continu gewerkt met 4 ploegen die elkaar in shiften aflosten, inclusief één weekend en dit van 6 u tot 22 u. Dankzij een goede voorbereiding, een perfecte werfleiding en gemotiveerde ploegen werd de klus volledig afgewerkt binnen de strenge plaatsingstoleranties van 5 cm in alle richtingen en effectief binnen de gestelde termijnen geklaard.
Tot slot werden er ter hoogte van een brug stroomopwaarts nog 9 dukdalven geplaatst om vervolgens alle materieel terug af te voeren.


‘Seine Schelde’ is een grensoverschrijdend binnenvaartproject, waarbij Frankrijk en België samenwerken aan de uitbouw van de Europese binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken. Het doel is binnenvaartschepen nog verder in Frankrijk te laten varen, tot zelfs in Parijs. Momenteel kunnen enkel binnenschepen van 400 à 600 ton langs kleine, verouderde vaarwagen met tal van sluizen Parijs bereiken. Tegen 2030 zal het traject tussen Gent en Deûlémont (Franse gemeente tegen de Belgische grens) bevaarbaar zijn voor schepen tot 4500 ton. Frankrijk neemt de uitbouw van de binnenwateren op Franse grond voor haar rekening en zorgt voor de verbinding richting Parijs via Rijsel, Cambrai en Compiègne. Het Waalse gedeelte is in handen van SPW (Service Public de Wallonie) en het Luikse studiebureau Greisch staat in voor het ontwerp van de werken in Doornik.