Soetaert
Combiwanden
Rotterdam

Amazonehaven

Bouw van een nieuwe kademuur

Om de Amazonehaven futureproof te maken, werd over een lengte van 2,4 km een nieuwe kademuur gebouwd. Het havenbekken werd bovendien met 55 meter verbreed: van 255 meter naar 310 meter. Met die verbreding van de Amazonehaven konden voortaan ook de allergrootste containerschepen in dit zuidelijk deel van de haven terecht.

Voor de diepfundering van de kademuur maakten we een combiwand: 741 buispalen - met een maximumlengte van 37 meter en een gewicht van 26 ton - en evenveel damplanken werden geplaatst. De uitvoering gebeurde via makelaarsgeleide diepfunderingsmachines en kabelkranen met vrijhangende trilblokken.

Combiwanden