Combiwanden

Een combinatie van stalen buispalen en damplanken

Een combiwand is een grondkerende wand die, zoals de naam doet vermoeden, opgebouwd is uit verschillende soorten profielen.

In eerste instantie worden de stalen buispalen ingebracht. Deze palen zijn voorzien van sloten, waar de damplanken inpassen. Bij het inbrengen van de palen (heien, trillen) wordt gebruikgemaakt van een heiframe, zodat de palen nauwkeurig geplaatst worden. Ten slotte worden tussen de palen de damplanken ingebracht.

Het grote voordeel van deze wand is de grote buigsterkte van het geheel waardoor de wand ook zwaarder belast kan worden. De combiwand wordt stabiel gemaakt door het plaatsen van horizontale stempels of bij het uitvoeren van een verankering (bv via MV-palen of grondankers) in het achterliggende grondpakket.  In sommige gevallen is de combiwand auto-stabiel, dit wil zeggen dat er geen verankering nodig is.