Combiwanden

Een combinatie van stalen buispalen en damplanken

Een combiwand is een grondkerende constructie die, zoals de naam al doet vermoeden, opgebouwd is uit verschillende profielen. Combiwanden bestaan uit een combinatie van buispalen en damwanden. Daarbij zorgen de palen voor de sterkte van de wand en doen de planken dienst als grondkering.

Om combiwanden te realiseren, brengen we eerst stalen buispalen trillend of heiend in de grond. Daarbij maken we gebruik van een heiframe, zodat de palen nauwkeurig geplaatst kunnen worden. De palen zijn voorzien van aanlassloten waar de damplanken inpassen. Die worden vervolgens tussen de palen aangebracht. Om de combiwand te stabiliseren, plaatsen we horizontale stempels of voeren we een verankering uit in het achterliggende grondpakket. In sommige gevallen is de wand auto-stabiel, wat betekent dat er geen verankering nodig is.

Eigenschappen:

  • Zwaardere belasting mogelijk dankzij grote buigstijfheid.
  • Verticale installatie.
  • Installatie vanaf het maaiveld of vanaf een ponton.

Toepassing:

Combiwanden zijn de uitgelezen techniek voor definitieve of tijdelijke wanden met grote kerende hoogtes, zoals kademuren en bouwputten.