Soetaert
Diepwanden
Nieuwegein

Beatrixsluis

Bouw van een nieuwe sluiskolk

De Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein, Nederland, vormen de belangrijkste vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Om het sluizencomplex future proof te maken, wordt er een derde nieuwe sluiskolk gebouwd. Hiervoor zijn verbredings-en renovatiewerken nodig, samen met de afbraak van de oude dijk en de bouw van een nieuwe dijk, die het achterland beschermt tegen hoogwater. We pasten verschillende technieken toe op deze site: tijdelijke bouwkuipen in damwand voor de betonnen sluishoofden en verankerde damwanden als kaaimuur. Onze expertise in diepfunderingswerken liet ons toe diepwanden te plaatsen voor de nieuwe sluiskolk.

Diepwanden