Diepwanden

___

Diepwanden zijn wanden van gewapend beton die in de grond gemaakt worden. Met deze beschoeiingstechniek kunnen we grote ontgravingsdieptes bereiken tot meer dan 40 meter in de grond.

Om een diepwand te realiseren, graven we met grijpers een sleuf uit van enkele meters lang. Tijdens het ontgraven, brengen we de steunvloeistof bentoniet in die de sleuf tijdens het graven tegen instorten moet beschermen. Vervolgens laten we een wapeningskorf in de sleuf zakken en starten we daarna met betonstorten.

Nadat Soetaert deel werd van Jan De Nul Group in 2016, investeerden we sterk in het materieel om diepwanden te realiseren. Sindsdien hebben we al talloze diepwandprojecten afgerond en staan er voortdurend nieuwe op de planning. Zo realiseerden we diepwanden bij het R41-tunnelproject in Aalst, de Beatrixsluis in Nederland en de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

Eigenschappen:

  • Trillingvrij en lage geluidbelasting
  • Grond- en bentonietafvoer
  • Grondkerende constructie

Toepassing:

Diepwanden zijn niet alleen geschikt als grond- en waterkerende wanden voor grote en complexe bouwputten, maar ook als doorgaande of dragende wanden voor tunnel- en parkeerprojecten of als kaai- en sluismuren.

Diepwanden154.61 kB
London
Antwerpen
Aalst
Nieuwegein