Diepwanden

Een machinepark op maat!

Het machinepark van Soiltech is sinds de overname door Jan De Nul Group fors uitgebreid en toegespitst op het plaatsen van diepwanden.,

Soiltech kan diepwanden tot meer dan 40 meter diepte realiseren. Het is één van de enige beschoeiingtechnieken waarmee grote ontgravingdieptes kunnen worden bereikt.  De wand ontstaat door het uitgraven van sleuven met grijpers onder bescherming van een steunvloeistof (bentoniet) en daarna wapening aan te brengen en te betonneren. Diepwanden zijn niet alleen geschikt als grond-en waterkerende wanden voor grote en complexe bouwputten, maar ook als doorgaande of dragende wanden voor tunnel -en parkeerprojecten in een stedelijke omgeving of als kaai-en sluismuren.

De diepwandspecialisten van het Soiltech-team hebben de eerste projecten met succes uitgevoerd.

DIEPWANDEN1.45 MB
London
Antwerpen
Aalst
Nieuwegein