Berlinerwanden

Goedkoop en snel

Een berlinerwand is een grondkerende constructie. Het is een goedkope en snelle beschoeiingsoplossing. Berlinerwanden kunnen gebruikt worden als tijdelijke grondkering voor bouwputten en sleuven, maar ook als verloren bekisting.

Berlinerwanden bestaan uit verticaal in de grond geplaatste stalen H-profielen die op regelmatige afstand van elkaar staan. Tussen die profielen trillen we ofwel metalen platen, ofwel betonnen of houten beschoeiiingsplaten. Afhankelijk van de te keren grondhoogte of een grote nabijgelegen belasting zoals verkeer of een gebouw, kunnen we de berlinerwanden verankeren. Zo ontstaat een grondkerende damwandconstructie.

Eigenschappen:

  • Snelle uitvoering
  • Goedkoop
  • Grondkerende constructie
  • In sommige gevallen recupereerbaar

Toepassing:

Berlinerwanden worden vooral vaak toegepast bij bouwputten en sleuven.