Bouw van nieuw ziekenhuis op terril

In april 2019 startte de bouw van het Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) op de voormalige steenkoolmijnsite van Viviers. Met 900 bedden wordt dit een van de grootste ziekenhuizen van België. Het complex van 145.000 m² wordt opgetrokken op een site van 17 hectare en krijgt een ondergrondse parking voor 1500 wagens. De tijdelijke vereniging Jan De Nul en Willemen Groep voert als hoofdaannemer de werken uit. 

In april 2019 gingen we van start met de secanspalenwand met palen van een diameter van 63 cm tot een diepte van 11 à 12,5 meter over een totale lengte van 265 meter. Aansluitend voerden we 125 zelfborende ankers met een lengte van 16,5 tot 21 meter uit die de wand in de omliggende grond verankeren.

Door de slechte terrilgrond is er diepfundering nodig om het gebouw te ondersteunen. Wegens planningsproblemen op de werf werd in juni 2019 ook hiervoor de expertise van Soetaert ingeroepen. We plaatsten in totaal 900 van de 2600 verticale vibropalen. Deze in de grond gevormde heipalen hebben een diameter van 41/46 en gaan afhankelijk van de zone tot 21 meter diep.

Speciaal aan deze werf is het 33 tot 34 meter diepe bassin met Schlamm, afval van de koolmijnnijverheid. Schlamm is helemaal niet draagkrachtig en vergelijkbaar met zwarte plasticine. Na grondonderzoek en overleg met de hoofdaannemer is er beslist om Kellypalen te plaatsen met een diameter van 88 cm en 1,30 meter. Deze zijn in uitvoering sinds halfweg oktober. Er zullen in totaal 187 Kellypalen worden geplaatst. Door de trechtervorm van de bassins hebben de palen een variabele lengte tot 42 meter.

In januari 2020 starten we met de uitvoering van damwanden met passieve ankers.