Bouwput voor nieuw kantorencomplex Jan De Nul in Aalst

Op 18 maart gingen we van start met de funderingswerken voor de uitbreiding van de kantoren op de Aalsterse site van Jan De Nul. Vooral de moeilijke bodemgesteldheid bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Bovendien werd dit schouwspel met veel belangstelling gevolgd door onze collega’s in het hoofdkantoor.

Als beschoeiing van de bouwput boorden we secanspalen met een diameter van 62 cm tot op 16,5 meter diepte. Met de Bauer RG22-03 en Liebherr LRB 355-01 vormden we zo een doorlopende secanspalenwand van 292 meter. Deze werd begin mei voltooid.
Na het uitvoeren van de grondwerken door Jan De Nul trok Soetaert van begin juli tot eind september opnieuw naar de werf voor de verankering van de secanspalenwand met grondankers tot 38 meter lengte. In oktober werd de funderingsfase afgerond met 91 micropalen als verticale trekankers onder de vloerplaat.
Ondertussen is Jan De Nul volop bezig met de kelderbouw van het nieuwe complex dat zal verrijzen naast de bestaande kantoren. Er komen zeven bovengrondse niveaus met ondergronds 444 parkeerplaatsen.