Groepsfoto

Soetaert combineert veiligheid en betrokkenheid met ‘bliksemacties’

Elke maand bezoeken de hogere leidinggevenden en de preventiedienst van Soetaert op één dag alle werven. Het doel van deze zogenoemde ‘bliksemacties’? Nagaan of de werven voldoen aan de coronamaatregelen, maar vooral een klankbord zijn voor de werknemers. “We willen een positieve dialoog tot stand brengen en onze mensen op de werkvloer motiveren”, vertelt directeur Eric Beyts.

Tijdens de bliksemactie gaat het management samen met de veiligheidscoördinator rond op de werf. Ze bespreken de status, duiden de toolbox en kaarten twee focusthema’s en opvolgingsvragen aan. Achteraf overlopen ze alle registratiedocumenten en koppelen ze naar iedereen terug. De werfleider pakt de werfgebonden punten aan, voor structurele problemen zoekt het management samen met de preventiedienst naar een oplossing.

Eén-op-ééngesprek
De mensen op de werkvloer nemen graag de tijd om het gesprek aan te gaan. “Als je het werk snel wil laten vooruitgaan, dreig je zaken uit het oog te verliezen”, vertelt kraanmachinist Marc Drabbe. “De bliksemacties herinneren ons aan zulke gevaren, en ook die waarmee collega’s op andere werven worstelen. Zo houden we onze aandacht voor veiligheid scherp.” “Een ideale gelegenheid om verbeteringen qua veiligheid, orde en netheid onder de aandacht te brengen”, vult assistent-werfleider Joeri Vancompernolle aan. “Mét aandacht voor sociale betrokkenheid.”


Positieve dynamiek

Ook het management ervaart een positieve drive en meer openheid op de werkvloer. “Door onze bliksemacties is er een zekere dynamiek ontstaan”, vertelt directeur Eric Beyts. “Mensen realiseren zelf verbeteringen en leveren suggesties aan. De veiligheidsmentaliteit vindt steeds meer ingang.” Volgens preventieadviseur Jonas Bruneel is dit initiatief een mooi bewijs dat de managementzorgsystemen goed werken: “Managers zijn betrokken bij aandachtspunten rond veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Door de aanwezigheid van de werf- en projectleider, gelden onze bliksemacties meteen ook als werkplekinspectie. Een aanpak die op de laatste externe audit als goede praktijk werd beoordeeld.”