CB-wanden

___

CB-wanden zijn in de grond gevormde waterdichte wanden, opgebouwd uit een cement-bentonietmengsel. De techniek bestaat erin om een sleuf uit te graven en die te vullen met een cement-bentonietmengsel. Dat mengsel hardt uit na verloop van tijd, waardoor een wand met zeer geringe waterdoorlatendheid ontstaat.

Indien nodig, kan Soetaert de wanden ook voorzien van een damwand of PE-folie, om ze een extra water- en/of grondkerende functie te geven.

CB-wanden zijn ideaal om verontreinigingen in te dijken

CB-wanden lenen zich vooral om verontreinigingen in te kapselen zodat die zich niet kunnen verspreiden via horizontale grondwaterstromen. Ook om bemaling te beperken bij grote infrastructuurwerken is de techniek perfect toepasbaar.

Soetaert legde zijn eerste CB-wanden aan in de haven van Antwerpen in 2020. Daar omcirkelden we een sterk vervuilde site met CB-wanden om te vermijden dat de verontreiniging zich verder kon verspreiden. Sindsdien voeren we regelmatig CB-wandprojecten uit.

Eigenschappen:

  • Trillingsvrije uitvoering
  • Lage geluidsbelasting
  • Hoge waterdichtheid
  • Grond- en bentonietafvoer

Toepassing:

CB-wanden zijn vooral geschikt om de verspreiding van verontreinigingen teen te gaan en de hoeveelheid en invloedzone van bemaling te beperken. De techniek is uitvoerbaar in bijna alle bodemprofielen.