Diepwanden

___

Diepwanden

Diepwanden zijn wanden van gewapend beton die in de grond gemaakt worden. Met deze beschoeiingstechniek kunnen we grote ontgravingsdieptes bereiken tot meer dan 40 meter in de grond.

Om een diepwand te realiseren, graven we met grijpers een sleuf uit van enkele meters lang. Tijdens het ontgraven, brengen we de steunvloeistof bentoniet in die de sleuf tijdens het graven tegen instorten moet beschermen. Vervolgens laten we een wapeningskorf in de sleuf zakken en starten we daarna met betonstorten.

Nadat Soetaert deel werd van Jan De Nul Group in 2016, investeerden we sterk in het materieel om diepwanden te realiseren. Sindsdien hebben we al talloze diepwandprojecten afgerond en staan er voortdurend nieuwe op de planning. Zo realiseerden we diepwanden bij het R41-tunnelproject in Aalst, de Beatrixsluis in Nederland en de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

Eigenschappen:

  • Trillingvrij en lage geluidbelasting
  • Grond- en bentonietafvoer
  • Grondkerende constructie

Toepassing:

Diepwanden zijn niet alleen geschikt als grond- en waterkerende wanden voor grote en complexe bouwputten, maar ook als doorgaande of dragende wanden voor tunnel- en parkeerprojecten of als kaai- en sluismuren.

CB-wanden

CB-wanden zijn in de grond gevormde waterdichte wanden, opgebouwd uit een cement-bentonietmengsel. De techniek bestaat erin om een sleuf uit te graven en die te vullen met een cement-bentonietmengsel. Dat mengsel hardt uit na verloop van tijd, waardoor een wand met zeer geringe waterdoorlatendheid ontstaat.

Indien nodig, kan Soetaert de wanden ook voorzien van een damwand of PE-folie, om ze een extra water- en/of grondkerende functie te geven.

CB-wanden zijn ideaal om verontreinigingen in te dijken

CB-wanden lenen zich vooral om verontreinigingen in te kapselen zodat die zich niet kunnen verspreiden via horizontale grondwaterstromen. Ook om bemaling te beperken bij grote infrastructuurwerken is de techniek perfect toepasbaar.

Soetaert legde zijn eerste CB-wanden aan in de haven van Antwerpen in 2020. Daar omcirkelden we een sterk vervuilde site met CB-wanden om te vermijden dat de verontreiniging zich verder kon verspreiden. Sindsdien voeren we regelmatig CB-wandprojecten uit.

Eigenschappen:

  • Trillingsvrije uitvoering
  • Lage geluidsbelasting
  • Hoge waterdichtheid
  • Grond- en bentonietafvoer

Toepassing:
CB-wanden zijn vooral geschikt om de verspreiding van verontreinigingen teen te gaan en de hoeveelheid en invloedzone van bemaling te beperken. De techniek is uitvoerbaar in bijna alle bodemprofielen.

Diepwanden154.61 kB
London
Antwerpen
Aalst
Nieuwegein