Jetgrouten

___

Jetgrouten of hoge-druk-cementinjectie (HDI) is een funderingstechniek waarbij cementkolommen in de grond gevormd worden onder zeer hoge druk. De techniek bestaat erin om een boring met kleine diameter uit te voeren tot op dieptes van 20 meter en meer. Zodra de boring de gewenste diepte heeft bereikt, injecteren we een groutmengsel onder hoge druk (tot 400 bar) in de grond. Door het verharden van het mengsel vormen zich cementkolommen met een diameter van 80 tot 120 centimeter. Die kunnen dienstdoen als dragend element, grondkerende en/of waterkerende constructies. Indien nodig, brengen we nog een wapening aan.

Soetaert beschikt over verschillende HDI-machines die ook in kleine ruimtes kunnen worden ingezet.

Eigenschappen:

  • Trillingvrij
  • Geluidsarm
  • Water- en grondkerend

Toepassing:

Deze techniek voor grondverbetering en verdichting kan in alle soorten grond worden toegepast.