Continuous Flight Auger-palen (CFA-palen) of Avegaarpalen

___

Bij deze paalfunderingstechniek wordt grond tijdens het boren verwijderd.De techniek bestaat erin om eerst een lange avegaar in de grond te boren. Dat is een continue holle spiraalboor waarvan de centrale as is afgesloten om te vermijden dat er water, grond of slijk in doordringt.

Zodra de avegaar de gewenste diepte heeft bereikt, plaatsen we een wapeningskorf in de holle boorstang en pompen er vervolgens beton in. Tijdens het betonneren trekken we de schroef uit de grond. Daardoor wordt ook de aanwezige grond verwijderd.

Om CFA-palen te realiseren, gebruikt Soetaert dezelfde machines als om grondverdringende schroefpalen uit te voeren.

Eigenschappen

  • Trillings- en schokvrij
  • Weinig gevaar voor decompressie van de grond
  • Snelle uitvoering

Toepassing

CFA-palen kunnen perfect gerealiseerd worden in stedelijke gebieden of gebieden met veel grondwater. De techniek is uitvoerbaar in bijna alle bodemprofielen.